Zapraszamy na stronę internetową Fundacji „BONUM”

https://fundacjabonum.pl/

Powołanie Fundacji „BONUM”

Powołanie do życia Fundacji jest odpowiedzią na zauważoną przez Nas potrzebę dotarcia do osób potrzebujących wsparcia prawnego – poszkodowanych w wypadkach i pokrzywdzonych przestępstwami i ich uświadomienie w sferze przysługujących im praw i roszczeń, o których często sami nie wiedzą lub też nie wiedzą w jaki sposób tych praw i roszczeń skutecznie dochodzić, w szczególności w zakresie roszczeń o odszkodowanie, o zadośćuczynienie za krzywdę, o rentę, o naprawienie szkody doznanej w wyniku przestępstwa.

Fundacja została powołana z myślą o realizowaniu pomocy prawnej na rzecz osób poszkodowanych w nieszczęśliwych wypadkach oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Pomoc prawna ma na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz świadomości przysługujących praw i roszczeń osób poszkodowanych w wyniku wypadków oraz osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa.

Zapraszamy na stronę Fundacji „BONUM” www.fundacjabonum.pl i do Kontaktu.

zapraszamy również do zapoznania się z Ofertą Kancelarii oraz z wpisami na naszym blogu: https://solegal.pl/blog/