W ramach oferty skierowanej do przedsiębiorców oferujemy wsparcie na każdym etapie negocjacji biznesowych prowadzonych przez naszego klienta.

W ramach prowadzenia działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach negocjacje biznesowe, tak jak zwykła komunikacja, są nieodłącznym elementem prowadzonej działalności, niezależnie od formy jej prowadzenia i zakresu  czy przedmiotu działalności.

Negocjacje nie dotyczą jedynie rozmów z klientem, ale mają też miejsce w strukturze wewnętrznej firmy w postaci dialogu z pracownikami i partnerami biznesowymi.

Najistotniejszym etapem negocjacji jest odpowiednie przygotowanie do rozmowy i określenie celu negocjacji. Oferujemy naszym klientom odpowiednie przygotowanie do negocjacji, wyznaczenie celu głównego oraz ustalenie zasad i wyznaczenia granic opłacalności, poniżej której porozumienie nie będzie korzystne.

Oferujemy również pomoc w prowadzeniu samej negocjacji tj. obecność i wsparcie w trakcie pertraktacji.

Korzystając z naszego doświadczenia i zdolności interpersonalnych pomagamy klientom dobrać odpowiedni styl negocjacji, odpowiednie reguły wywierania wpływu na rozmówcę oraz odpowiednią taktykę negocjacyjną jak i odpowiednią do danej sytuacji argumentację faktyczną jak i prawną. Wszystkie nasze działania nakierowane są na uzyskanie maksymalnie pozytywnego efektu prowadzonych negocjacji z jednoczesnym zminimalizowaniem ryzyka i niebezpieczeństwa dla naszego klienta.