Wspieramy klientów w sprawach cywilnych w tym w szczególności w sprawach dochodzenia wierzytelności od dłużników, zarówno na etapie przedsądowym, sądowym jak i egzekucyjnym.

W ramach podejmowanych czynności sporządzamy wezwania do zapłaty, kierujemy pozwy na drogę postępowania sądowego jak i reprezentujemy klientów w trakcie egzekucji należności z majątku dłużnika.

Jednocześnie, w przypadku, gdy zachodzi obawa, iż kontrahent w sposób celowy dopuścił się oszustwa i doprowadził do niekorzystnego rozporządzeniem mieniem naszego klienta, działamy jako pełnomocnicy kierując zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, reprezentując pokrzywdzonych w toku sprawy karnej przeciwko nieuczciwym kontrahentom.

Reprezentujemy w sporach cywilnych:

 • o zadośćuczynienie,
 • o odszkodowanie,
 • o zachowek,
 • o zapłatę,
 • sprawach spadkowych: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • zniesienie współwłasności,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • o zasiedzenie,
 • dochodzenie należności,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • sprawy egzekucyjne: prowadzenie egzekucji,
 • sprawy przeciwegzekucyjne.

Ponadto udzielamy porad prawnych oraz opiniujemy i analizujemy umowy cywilnoprawne.

Zapraszamy do kontaktu https://solegal.pl/kontakt/

oraz do odwiedzenia Naszego bloga: https://solegal.pl/blog/