Wspieramy Klientów w sprawach z zakresu spraw rodzinnych.

Pomagamy przy rozwiązywaniu sporów dotyczących zakresu spraw rodzinnych:

  • sprawy o rozwód,
  • sprawy o alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów),
  • kontakty z dziećmi,
  • władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie),
  • opieka,
  • reprezentowanie nieletnich w sprawach przed Sądem Rodzinnym.