Adwokat Jarosław Ptak – SOLEGAL

Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Studia prawnicze ukończyłem na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Ponadto, ukończyłem studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Ukończyłem szkolenie przygotowujące do zawodu mediatora sądowego. Uzyskałem wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. W ramach rozwoju osobistego brałem udział w szeregu szkoleń z zakresu mediacji w szczególności, w sprawach gospodarczych.

Usługi prawne świadczę od 2013 roku, najpierw jako aplikant adwokacki zdobywając wiedze i doświadczenie w kancelariach adwokackich, a następnie już jako adwokat oraz mediator w ramach indywidualnej praktyki.
Zajmuję się w szczególności prawem karnym, w tym sprawami karnymi gospodarczymi i skarbowymi, prawem cywilnym i gospodarczym doradzając podmiotom gospodarczym w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej.

W chwilach wolnych od pracy chętnie uprawiam sport, w tym przede wszystkim piłkę nożną, między innymi jako członek drużyny reprezentującej Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.