Oferujemy pomoc w sprawach karnych na etapie wykonawczym, a więc po uprawomocnieniu się wyroku skazującego.

Służymy wsparciem i doradztwem w takich sprawach jak:

  • wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
  • wnioski o odroczenie wykonania kary,
  • wnioski o udzielenie przerwy w karze,
  • wnioski o odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE),
  • obrona w sprawach o zarządzenie kary zamiennej w miejsce nieuiszczonej grzywny,
  • obrona w sprawa odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • obrona w sprawach zarządzenia wykonania kary zawieszonej pozbawienia wolności,
  • wnioski o rozłożenia grzywny, świadczeń pieniężnych i kosztów sądowych na raty,
  • inne wnioski i sprawy z zakresu postępowania wykonawczego.