Prowadzimy obronę Klientów w sprawach karnych.

Bronimy na każdym etapie postępowania karnego:

  • w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuratorem, Policją,
  • w postępowaniu przed Sądem Rejonowym lub Okręgowym
  • w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym lub Apelacyjnym,
  • w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym.

Ponadto jako pełnomocnicy reprezentujemy naszych Klientów jako pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniach karnych, na każdym etapie sprawy.

 

Specyfikacja spraw karnych wymaga, aby obrońcę lub pełnomocnika ustanowić jak najwcześniej, tak by w toku prowadzonych czynności procesowych Klient był należycie poinformowany o swoich prawach i obowiązkach – i aby z nich praktycznie skorzystał.

 

W przypadkach nagłych – w szczególności w sprawach zatrzymań i aresztów tymczasowych prosimy o niezwłoczny kontakt o każdej porze.