Zapraszamy do konsultacji w ramach doraźnych porad prawnych.
W ramach spotkania możemy przeanalizować umowę lub podjąć się sporządzenia pisma.

Wynagrodzenie za poradę prawną, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy (np. konieczności analizy dokumentów) ustalamy każdorazowo z klientem proponując stawkę godzinową.