Oferujemy stałe wsparcie firm, w ramach którego na bieżąco pomagamy we wszystkich aspektach prowadzonej działalności – sporządzamy umowy, piszemy pozwy, wspieramy podczas negocjacji, podejmujemy wszystkie niezbędne kroki mające na celu bieżące reagowanie i  rozwiązywanie problemów prawnych bądź wątpliwości rodzących się w toku współpracy.

W zależności od potrzeb i rodzaju prowadzonej działalności proponujemy współpracę na zasadzie ryczałtu bądź abonamentu. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje stałą kwotę, którą klient uiszcza co miesiąc w zamian za świadczenie pomocy prawnej niezależnie od ilości i nakładu naszej pracy. Wynagrodzenie abonamentowe to forma współpracy, w której w ramach danej kwoty klient ma do wykorzystania w skali miesiąca określoną ilość czasu, w trakcie której świadczymy na jego rzecz pomoc prawną. W tym zakresie jesteśmy elastyczni i zawsze dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb i możliwości klienta.