Jako stali mediatorzy sądowi stale doskonalimy nasz warsztat negocjacyjny. Jeśli nie chcesz kierować sprawy do sądu tylko w szybki sposób zakończyć spór z kontrahentem, możesz w toku postępowania mediacyjnego zawrzeć ugodę przed mediatorem, którą następnie zatwierdzi sąd. Taka ugoda ma moc wyroku sądowego.

Jeśli między stronami jest kompromis i chęć uregulowania sporu, zawarcie ugody wraz z formalnościami trwa godzinę i jest kilkukrotnie tańsze niż postępowanie sądowe.
W pewnych sporach, w których liczy się szybkość i znajomość specyfiki problemu, takich jak np. prawo własności przemysłowej, często wypracowanie ugody jest optymalnym rozwiązaniem. Pamiętaj, że mediacja jest poufna, dobrowolna, tania i szybka, dlatego warto rozważyć skorzystanie z możliwości, jakie daje.

Wspieramy również naszych klientów podczas spotkań biznesowych, aby wynegocjować dla nich najlepsze warunki współpracy jednocześnie na bieżąco służąc wsparciem i poradą.