Nowy Sąd Okręgowy w regionie. Otwarcie Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Z dniem 01.04.2022 r. utworzono Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Nowy Sąd zagwarantuje szybszy i lepszy dostęp mieszkańców Sosnowca do wymiaru sprawiedliwości.

Powstanie Sądu Okręgowego w Sosnowcu pozwoli  w znacznej mierze odciążyć  Sąd Okręgowy w Katowicach, któremu dotychczas podlegało aż 13 sądów rejonowych, oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie. Innymi słowy oznacza to znaczne przyspieszenie rozpoznawania toczących się spraw sądowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Ponadto od 1 marca 2021 r. pracę rozpoczęła Prokuratora Okręgowa, której obszar właściwości jest tożsamy z obszarem nowego Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Otwarcie Sądu Okręgowego w Sosnowcu to także nawiązanie do tradycji przedwojennego Sądu Okręgowego w tym mieście, utworzonego w 1920 r., a zlikwidowanego w czasie rządów komunistycznych w 1950 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/otwarcie-sadu-okregowego-w-sosnowcu–lepszy-dostep-do-wymiaru-sprawiedliwosci

Właściwość miejscowa Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

Z lokalnej prasy: https://dziennikzachodni.pl/otwarcie-nowej-siedziby-sadu-okregowego-w-sosnowcu-kolejna-inwestycja-ministerstwa-sprawiedliwosci-w-miescie/ar/c1-16202645

Utworzenie Sądu Okręgowego w Sosnowcu obejmuje 5 sądów rejonowych, co zagwarantuje znacznie sprawniejszą realizację prawa obywateli do sądu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpoznaje sprawy z  obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu.

Organizacja Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu utworzono siedem Wydziałów:

I Wydział Cywilny,

II Wydział Cywilny Odwoławczy,

III Wydział Cywilny Rodzinny,

IV Wydział Karny,

V Wydział Karny Odwoławczy,

VI Wydział Penitencjarny,

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Wydziały Cywilne, Rodzinne oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych mieszczą się w budynku przy ul. Teatralnej 9, a Wydział Karne przy ul. Żeromskiego 3.

Biuro Obsługi Interesantów oraz Biuro Podawcze (w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych) mieszczą się przy ul. Teatralnej 9.

Biuro Obsługi Interesantów oraz Biuro Podawcze (w sprawach karnych) mieszczą się przy ul. Żeromskiego 3.

Więcej informacji na stronie Sądu Okręgowego w Sosnowcu: www.sosnowiec.so.gov.pl

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.03.2021 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu (Dz. U. z 2021 r.,528),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. MS z 2013 r., poz. 334, z późn. zm.).

Zmiany we właściwości miejscowej!

Pojawienie się nowego Sądu Okręgowego w regionie spowoduje zmiany w określeniu właściwości miejscowej niektórych spraw sądowych.

Złożenie sprawy do właściwego miejscowo Sądu znacznie przyspiesza jej rozpoznanie. Dlatego jeżeli nie jesteś pewny/a, czy poprawnie określiłeś właściwość miejscową Sądu dla swojej sprawy zadaj Nam pytanie, a z chęcią na nie odpowiemy.

Zaoszczędź sobie czasu i nerwów związanych z przekazywaniem Twojej sprawy pomiędzy sądami.

Zapraszamy do kontaktu: www.solegal.pl/kontakt/

Pozdrawiamy,
Zespół SOLEGAL Prawnicy Nowoczesnego Biznesu

Adwokat Jarosław Ptak
Kancelarie Adwokackie w Sosnowcu
ul. Rynek 8a/1, 41-200 Sosnowiec