Cisza wyborcza – czym jest i jakie grożą kary za jej złamanie?

Już za kilka godzin, tj. o północy w Polsce zostanie wprowadzona cisza wyborcza. W dniu 28 czerwca Polacy wybiorą nowego prezydenta.

Czym właściwie jest cisza wyborcza i co grozi za jej złamanie?

Wszystko wyczytamy z Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z art. 107 Kodeksu wyborczego, w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje, jest zabroniona.

Cisza wyborcza trwa aż do momentu zamknięcia wszystkich lokali wyborczych w kraju.

Jak rozumieć agitację wyborczą?

Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. (Art. 105 Kodeksu wyborczego)

W tym czasie zabronione jest zatem prowadzenie kampanii, wywieszanie plakatów promujących kandydatów, roznoszenie ulotek, zwoływanie wieców, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, , publikacja spotów wyborczych czy agitacja prowadzona w internecie.

Co grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Kwestie tę reguluje Kodeks wyborczy w art. 498, który stanowi, iż złamanie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny. Grzywna może wynosić od 20 zł do 5000 zł.

Cel ciszy wyborczej.

Od wielu lat zasadność dalszego funkcjonowania w Polsce instytucji ciszy wyborczej jest kwestionowana. Jej istnienie argumentowane jest tym, że wyborcy powinni mów w spokoju zastanowić się na kogo chcą głosować tuż przed wrzuceniem karty wyborczej do urny. Wydaje się jednak, że polaryzacja polskiej sceny politycznej powoduje, iż obywatele wiedzą na kogo chcą głosować i ich poglądy są na tyle sprecyzowane, że ostatnie 24-godziny przed dniem wyborów bez informacji dotyczących przebiegu kampanii nie mają większego wpływu na ich decyzje.

Pozdrawiamy,
Zespół SOLEGAL Prawnicy Nowoczesnego Biznesu

Adwokat Magdalena Jerzowska-Grzesik
Adwokat Jarosław Ptak
Kancelarie Adwokackie w Sosnowcu
ul. Rynek 8a/1, 41-200 Sosnowiec