Dozór elektroniczny SDE dla większej liczby skazanych.

Sejm uchwalił w dniu 07.07.2022 r. nowelizację zasad wykonywania kary pozbawienia wolności.

Nowelizacja obejmuje między innymi tzw. SDE czyli możliwość odbywania przez skazanych na karę pozbawienia wolności kary w systemie dozoru elektronicznego, a nie w zakładzie karnym.

Już przepisy „tarczy antycovidowej” rozszerzyły możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Wprowadzono zmiany które rozszerzyły krąg skazanych mogących ubiegać się o SDE na skazanych na kary do 1,5 roku pozbawienia wolności.

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw idzie o kolejny krok dalej.

Zgodnie z przegłosowanymi zmianami, w określonych przypadkach, z SDE będą mogli skorzystać skazani na karę 3 lat pozbawienia wolności. Jednakże z zastrzeżeniem, że do końca pozostało im mniej niż 6 miesięcy kary pozbawienia wolności.

Ponadto decyzję o udzieleniu zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) w pewnych sytuacjach wydać będzie mogła komisja penitencjarna zakładu karnego,

Do tej pory decyzję wydawał sąd penitencjarny.

Tekst ustawy pod linkiem: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2376_u.htm

SDE decyzją komisji penitencjarnej.

Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm zmianami, w sprawie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE), poza sądem penitencjarnym, w określonych sytuacjach, decyzję podjąć będzie mogła komisja penitencjarna w zakładzie karnym, w którym aktualnie skazany przebywa.

Powyższa zmiana znacznie uprości procedurę uzyskania przez skazanego dobrodziejstwa wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE).

Komisja penitencjarna będzie mogła udzielić skazanemu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Spełnione muszą być pewne określone ustawą warunki, czyli:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy i jednocześnie nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 par. 2 kodeksu karnego,
  • skazany rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym,
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary,
  • za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności,
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego.

Powyższa zmiana z pewnością doprowadzi do sprawniejszego i szybszego procedowania w tego typu sprawach. Będzie to z korzyścią dla osób skazanych na krótkie kary pozbawienia wolności.

SDE dla osób skazanych na kary niższe niż 3 lata pozbawienia wolności.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, ustawa przewiduje modyfikację przesłanek materialnoprawnych stosowania systemu dozoru elektronicznego 9SDE) z art. 43la par. 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

Zmiany w art. 43 la:

  • wprowadzono rozwiązanie zgodnie z którym udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) możliwe będzie wobec skazanego, wobec którego została orzeczona kara pozbawienia wolności w wymiarze niższym niż 3 lata i któremu do odbycia w zakładzie karnym pozostała jeszcze część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, jednocześnie nie mogą zachodzić warunki przewidziane w art. 64 par. 2 Kodeksu karnego;
  • zmieniono przesłankę pozytywną „jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary” na określenie przesłanki negatywnej „odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary”.

Zmiany wprowadzone ustawą wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

Reasumując, wprowadzenie powyższych rozwiązań pozwoli na poszerzenie liczby skazanych objętych systemem dozoru elektronicznego (SDE). Stanowić będzie uzupełnienie systemowych możliwości resocjalizacji skazanych w warunkach wolnościowych obok warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Zapraszamy do kontaktu: www.solegal.pl/kontakt/

Pozdrawiamy,
Zespół SOLEGAL Prawnicy Nowoczesnego Biznesu

Adwokat Jarosław Ptak
Kancelarie Adwokackie w Sosnowcu
ul. Rynek 8a/1, 41-200 Sosnowiec

zapraszam do zapoznania się ze stroną „O mnie” https://solegal.pl/o-kancelarii/jaroslaw-ptak/

Nowy Sąd Okręgowy w regionie. Otwarcie Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Z dniem 01.04.2022 r. utworzono Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Nowy Sąd zagwarantuje szybszy i lepszy dostęp mieszkańców Sosnowca do wymiaru sprawiedliwości.

Powstanie Sądu Okręgowego w Sosnowcu pozwoli  w znacznej mierze odciążyć  Sąd Okręgowy w Katowicach, któremu dotychczas podlegało aż 13 sądów rejonowych, oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie. Innymi słowy oznacza to znaczne przyspieszenie rozpoznawania toczących się spraw sądowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Ponadto od 1 marca 2021 r. pracę rozpoczęła Prokuratora Okręgowa, której obszar właściwości jest tożsamy z obszarem nowego Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Otwarcie Sądu Okręgowego w Sosnowcu to także nawiązanie do tradycji przedwojennego Sądu Okręgowego w tym mieście, utworzonego w 1920 r., a zlikwidowanego w czasie rządów komunistycznych w 1950 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/otwarcie-sadu-okregowego-w-sosnowcu–lepszy-dostep-do-wymiaru-sprawiedliwosci

Właściwość miejscowa Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

Z lokalnej prasy: https://dziennikzachodni.pl/otwarcie-nowej-siedziby-sadu-okregowego-w-sosnowcu-kolejna-inwestycja-ministerstwa-sprawiedliwosci-w-miescie/ar/c1-16202645

Utworzenie Sądu Okręgowego w Sosnowcu obejmuje 5 sądów rejonowych, co zagwarantuje znacznie sprawniejszą realizację prawa obywateli do sądu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpoznaje sprawy z  obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu.

Organizacja Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu utworzono siedem Wydziałów:

I Wydział Cywilny,

II Wydział Cywilny Odwoławczy,

III Wydział Cywilny Rodzinny,

IV Wydział Karny,

V Wydział Karny Odwoławczy,

VI Wydział Penitencjarny,

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Wydziały Cywilne, Rodzinne oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych mieszczą się w budynku przy ul. Teatralnej 9, a Wydział Karne przy ul. Żeromskiego 3.

Biuro Obsługi Interesantów oraz Biuro Podawcze (w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych) mieszczą się przy ul. Teatralnej 9.

Biuro Obsługi Interesantów oraz Biuro Podawcze (w sprawach karnych) mieszczą się przy ul. Żeromskiego 3.

Więcej informacji na stronie Sądu Okręgowego w Sosnowcu: www.sosnowiec.so.gov.pl

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.03.2021 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu (Dz. U. z 2021 r.,528),
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. MS z 2013 r., poz. 334, z późn. zm.).

Zmiany we właściwości miejscowej!

Pojawienie się nowego Sądu Okręgowego w regionie spowoduje zmiany w określeniu właściwości miejscowej niektórych spraw sądowych.

Złożenie sprawy do właściwego miejscowo Sądu znacznie przyspiesza jej rozpoznanie. Dlatego jeżeli nie jesteś pewny/a, czy poprawnie określiłeś właściwość miejscową Sądu dla swojej sprawy zadaj Nam pytanie, a z chęcią na nie odpowiemy.

Zaoszczędź sobie czasu i nerwów związanych z przekazywaniem Twojej sprawy pomiędzy sądami.

Zapraszamy do kontaktu: www.solegal.pl/kontakt/

Pozdrawiamy,
Zespół SOLEGAL Prawnicy Nowoczesnego Biznesu

Adwokat Jarosław Ptak
Kancelarie Adwokackie w Sosnowcu
ul. Rynek 8a/1, 41-200 Sosnowiec

Prawa osób zatrzymanych podczas manifestacji.

„Cześć Magda, idziemy jutro na manifestację, wczoraj w Katowicach było grubo – możemy zapisać sobie na ręce Twój numer?”

Czyli krótki poradnik o tym, jak zachować się w trakcie manifestacji.

Przedstawiamy garść informacji, których – miejmy nadzieję – nie będziecie musieli wykorzystać podczas udziału w manifestacjach. Pamiętajcie – warto znać swoje prawa!

Czytaj dalej

Jak chronić dane osobowe na wakacjach?

Wakacje to czas beztroski, kiedy chętnie wyjeżdżamy na zasłużony odpoczynek zapominając o codziennych problemach. Często niestety zapominamy również o tym, że okres wakacyjny to istne żniwa dla złodziei. Niejednokrotnie, całkowicie nieświadomie, ułatwiamy im zadanie np. publikując zdjęcia z urlopu. W innych sytuacjach podajemy nasze dane osobowe wręcz na tacy, np. zostawiając w zastaw dowód osobisty.

Na stronie UODO możemy znaleźć ciekawy poradnik dotyczący tego jak dbać o nasze dane osobowe na wakacjach. W tym wpisie przedstawimy najważniejsze zasady, o których trzeba pamiętać wybierając się na upragniony urlop.

Czytaj więcej

Kradzież szczególnie zuchwała – Tarcza 4.0

Kradzież szczególnie zuchwała… czyli jaka?

Do kodeksu karnego wprowadzony został nowy typ przestępstwa – kradzież szczególnie zuchwała. Ustawa karna została zmienioną tzw. „Tarczą 4.0” (czyli Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19), która z założenia ma na celu wprowadzenie rozwiązań mających nieść pomoc dla przedsiębiorców, których biznesy ucierpiały wskutek epidemii COVID-19.

Czytaj więcej

Zwolnienie ze składek ZUS

Na stronie www Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawił się druk wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące możliwości skorzystania z tej ulgi, bowiem ta forma wsparcia cieszy się chyba największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców obok świadczenia postojowego, o którym informacje zaprezentujemy w odrębnym wpisie.

Czytaj więcej